Privacybeleid

Algemene Informatie

De bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens heeft bij Joblift de hoogste prioriteit. Joblift verplicht zich daarom uitdrukkelijk de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. Deze verklaring van gegevensbescherming dient onder meer om te voldoen aan de eisen van artikel 13 en 14 AVG (informatieverplichtingen) voor de Joblift website. Dit heeft alleen betrekking op gegevensverwerkingen die samenhangen met het bezoeken van de website.

1. Naam en contactgegevens van de hoofdverantwoordelijke voor gegevensverwerking en de privacyfunctionaris.

Deze informatie aangaande de verklaring van gegevensbescherming is geldig zover de gegevensverwerking door: Lukas Erlebach, Große Reichenstraße 27, D-20457 Hamburg, Duitsland, e-mail: impressum@joblift.de, telefoon: +49 (0) 40 211 078 462 Privacyfunctionaris: Joblift’s privacyfunctionaris, Maximillian Hartung, kan worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres: epost@datenschutz-agentur.de

2. Verzameling en opslaan van persoonlijke gegevens en aard van gebruik van deze informatie.

1. tijdens het bezoek van de website

Bij het bezoek aan onze websites https://www.joblift.de , https://www.joblift.nl , https://www.joblift.fr , https://www.joblift.co.uk , https://www.joblift.com stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd ‘log file’. De volgende informatie wordt op deze manier zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch weer wordt verwijderd: • IP-adres van de bezoekende apparaat, • Datum en tijdstip van bezoek, • Naam en URL van opgevraagde data, • Website vanwaar toegang naar onze website wordt gegeven (referrer-URL), • Type browser en het besturingssysteem van uw apparaat, alsmede de naam van de access-provider. Bovengenoemde informatie wordt door ons op de volgende manieren gebruikt: • Het waarborgen van een snelle verbinding tot de website, • Het waarborgen van een comfortabel gebruik van de website, • Het evalueren van de systeembeveiliging en stabiliteit, • Verdere administratieve doeleinden. De rechtsgrondslag voor dataverwerking is opgenomen in artikel 6 lid 1 zin1 letter f AVG. Onze legitieme interesse volgt uit de bovengenoemde doeleinden van onze dataverzameling. Wij sluiten uit dat de door ons verzamelde data wordt gebruikt om conclusies over uw persoon te trekken. Daarnaast worden door onze websites cookies en analysediensten ingezet tijdens het bezoek van onze website. Meer informatie hierover vindt u onder sectie 4 en 5 van deze verklaring van gegevensbescherming.

2. Na het aanmelden voor onze newsletter

Als u uitdrukkelijk volgens artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG toegestemming gegeven heeft, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig newsletters te sturen. Om deze te ontvangen is het opgeven van uw e-mailadres afdoende. Het afmelden van de newsletter is op ieder moment mogelijk, bijvoorbeeld via de link onder iedere newsletter. Daarnaast kunt u zich afmelden door een e-mail met uw afmeldingswens naar privacy@joblift.com te sturen. .

3. Bij het gebruik van ons contactformulier

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail (privacy@joblift.com). Hiervoor moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij weten wie ons contacteert en zodat we contact met u op kunnen nemen. Verdere informatie kunt u vrijwillig opgeven. Deze gegevens worden verwerkt voor contactopname met ons en geschied naar gelang artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG op basis van uw vrijwillige medewerking. De door ons verzamelde gegevens worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt.

4. Gegevensbeleid

Om uw ervaringen met de Joblift relevanter te maken volgen wij geanonimiseerde gegevens. Als u wilt voorkomen dat Joblift geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-out link. Met deze opt-out cookie worden alle tot nu toe verzamelde gegevens verwijderd en wordt voorkomen dat er in de toekomst meer informatie wordt verzameld.

3. Overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve voor ondergenoemde doeleinden. We verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan derden als: • U hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, • Deze verstrekking conform artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, en er geen reden is om aan te nemen dat u in deze een dwingende reden tot gegevensbescherming heeft. • Er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te verstrekken conform artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG en • Wanneer het wettelijk toegestaan is en volgens artikel 6, lid1, zin 1, letter b AVG geschiet om contractuele relaties met u af te handelen.

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, etc.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat niet, bevatten geen virussen, trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in verband staat met het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor uw identiteit ter kennis nemen. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder individuele pagina's van onze website heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw apparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u ons eerder heeft bezocht en welke instellingen uw voorkeur hebben, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en voor u ons aanbod te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om, wanneer u terugkeert naar onze site, automatisch te herkennen dat u ons eerder heeft bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming met artikel artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse- en tracking-tools

De hier genoemde en door ons gebruikte tracking-methodes worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. Met de gebruikte tracking-methodes willen we onze website verbeteren en het ontwerp optimaliseren. Anderzijds gebruiken we de tracking-methodes om het gebruik van onze website in cijfers vast te leggen en statistisch te evalueren, eveneens om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen moeten in de geest van het bovengenoemd artikel als legitiem worden beschouwd. De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn uit de bijbehorende tracking-tools af te leiden.

1. Google Analytics

Voor een vraaggericht ontwerp en continue optimalisatie van onze websites maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.nl/intl/nl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google" genoemd). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie nummer 4) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals • Browsertype/-versie, • het gebruikte besturingssysteem, • Referrer URL (de eerder bezochte pagina), • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres), • Tijdstip van de server aanvraag, worden naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website te verlenen ten behoeve van marktonderzoek en vraaggericht ontwerp van de websites. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering). U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browsertoevoeging kunt u, met name voor browsers op mobiele apparaten, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie aangemaakt om te voorkomen dat uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website worden verzameld. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl). Gegevensbeschermingsautoriteiten eisen het sluiten van een ordergegevensverwerkings-overeenkomst voor het toegestane gebruik van Google Analytics. Google biedt een overeenkomstig sjabloon aan op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

2. Google Adwords Conversion Tracking

We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, met als doel onze website voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie sectie 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is verwezen. Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversion-cookie wordt verzameld wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan dit tracking-proces, kunt u ook de daarvoor benodigde instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies deactiveert. U kunt conversion-tracking cookies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het traceren van conversie kunt u hier vinden (https://services.google.com/sitestats/nl.html).

3. Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager, waarmee we zogenaamde 'website'-tags kunnen beheren via een gebruikersinterface. Alleen Google Tag Manager gebruikt deze 'tags', wat betekent dat er geen cookies zijn geplaatst en deze geen persoonsgegevens opslaat. De applicatie start andere tags die wel de mogelijkheid hebben gegevens op te slaan, maar Google Tag Manager heeft geen toegang tot die gegevens. Als u 'tags' op domein- of cookieniveau hebt uitgeschakeld, is deze instelling van toepassing op alle tags, ook als deze niet van Google Tag Manager afkomstig zijn. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden via de volgende link: http://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html Als u Google tracking wilt stoppen, kijk dan onder punt 1) hierboven. Houd er echter rekening mee dat daardoor niet alle functies van de site functioneel zullen zijn.

4. Facebook Pixel

Deze cookie wordt door Facebook geplaatst en stelt Joblift in staat om informatie te verzamelen over onze reclamecampagnes, deze te optimaliseren, en hiervoor doelgroepen samen te stellen. Het stelt ons ook in staat om gebruikersgedrag nauwkeuriger te analyseren. Zo analyseren we hoe gebruikers schakelen tussen apparaten tijdens het gebruik van Facebook en onze website, om met deze informatie de reclame die we weergeven en de impact daarvan te optimaliseren. We proberen ook om gebruikers alleen reclame te tonen die overeenkomt met hun interesses. Meer informatie over de Facebook-pixel vindt u op de volgende website: https://en-gb.facebook.com/business/help/651294705016616

5. Tradetracker

Joblift maakt gebruik van de diensten van Tradetracker Deutschland GmbH ("Tradetracker"). Tradetracker is een affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Door deze samenwerking kan Joblift op verschillende websites adverteren. Joblift maakt hiervoor diverse reclamematerialen beschikbaar die gebruikt kunnen worden door de deelnemers binnen dit affiliate netwerk. Tradetracker gebruikt hiervoor een cookie waarin het identificatienummer van de affiliate partner, een referentienummer van de bezoeker en de aard van adverteren worden opgeslagen. Deze tracking cookie slaat daarbij geen persoonlijke gegevens op. De opslag van deze gegevens dient de verwerking van commissiebetalingen tussen Joblift en de affiliate-partner, die via Tradetracker plaatsvinden. De betrokkene kan het plaatsen van cookies op zijn of haar computer via onze website te allen tijde verhinderen door in de webbrowser de daarvoor geëigende instellingen in te voeren en zo permanent het plaatsen van cookies verhinderen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via uw webbrowser of andere software worden verwijderd. Dit is mogelijk met alle gangbare webbrowsers. Als de gebruiker van de browser de plaatsing van cookies in de gebruikte webbrowser deactiveert kan het zijn dat niet alle functies van onze website of het aangesloten systeem kunnen worden gebruikt. Het van toepassing zijnde privacybeleid van Tradetracker vindt u op https://tradetracker.com/privacy-policy/.

6. Bing Ads & Remarketing for Search

De Bing-service "Bing Ads" en "Bing Remarketing for Search" worden gebruikt op de Joblift-website. Deze toepassing omvat de modus "Universal Event Tracking" waarmee gegevens, sessies en interacties kunnen worden toegewezen aan een geanonimiseerd gebruikers-ID op meerdere apparaten, waarmee de activiteiten van een gebruiker op alle apparaten kunnen worden geanalyseerd. Namens Joblift gebruikt Microsoft deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de Joblift andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. Deze doeleinden vallen legitiem binnen ons belang bij gegevensverwerking. De wettelijke basis voor de toepassing van Bing Ads staat beschreven in § 15 lid 3 van de Duitse Telemediawet (TMG) of artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Sessies worden standaard na inactiviteit van 30 minuten beëindigd en campagnes na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar zijn. U kunt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vinden op https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/traff-quality. Als u via een Bing-advertentie een van de webpagina's van Joblift bezoekt wordt een zogenoemde conversiecookie op uw apparaat opgeslagen. De conversiecookie verloopt na dertig dagen en dient niet voor de identificatie van de gebruiker. Op voorwaarde dat de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen Joblift en Microsoft bepalen of een gebruiker, die via een Bing Ads-advertentie toegang heeft gekregen tot onze website, inkomsten genereerde; d.w.z. een aankoop heeft gemaakt of afgebroken. Joblift of andere adverteerders via Bing Ads verkrijgen geen informatie van Microsoft waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verkregen informatie over het gebruik van onze website wordt verzonden naar een Microsoft-server, onder andere in de VS, en daar opgeslagen. Tijdens dit proces wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Microsoft-server buiten de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die deelnemen aan de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door uw browser wordt uitgezonden in overeenstemming met Bing Ads wordt niet geconsolideerd met andere gegevens van Bing. Daarmee voldoet Bing aan het privacybeleid van de "EU-US Privacy Shield" overeenkomst. Bing gebruikt deze informatie namens Joblift om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor Joblift samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. Bing geeft deze informatie alleen door aan derden als dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens namens Bing verwerken. Externe partijen, waaronder Bing, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan de betreffende website. Bing verbindt in geen geval uw IP-adres met andere gegevens. Het verzamelen en opslaan van nog niet gegenereerde gegevens kan te allen tijde worden aangevochten.

7. Recruitics

Recruitics helpt ons om een breder publiek te bereiken voor de vacatures die wij aanbieden. Ga naar de Recruitics website voor meer informatie over hun privacybeleid, opt-out opties en hun beveiligingsprocedures. https://recruitics.com/privacy-policy.html

8. Belboon

Op onze website maken we gebruik van de diensten van de Duitse affiliate-marketing-netwerk Belboon. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde handelsmethode die commerciële exploitanten van internetsites, zoals merchants of adverteerders, de mogelijkheid biedt tot het plaatsen van reclame op de websites van derden, zoals distributeurs, ook wel affiliate partners of publishers genoemd. Deze advertenties worden meestal betaald op het aantal klikken of op commissie. De handelaar biedt op het affiliate netwerk een reclame-medium aan, bijv. een banner advertentie of een ander geschikt middel van reclame op het internet, die vervolgens op de websites van een affiliate worden geïntegreerd of geadverteerd via andere kanalen zoals keyword advertising of e-marketing. Belboon plaatst een cookie in de browser van de gebruiker. De tracking-cookie van Belboon slaat geen persoonlijke informatie op. Deze slaat alleen het identificatienummer van de affiliate op, i.e. de partner die de reclame voor de klanten bemiddeld, evenals het serienummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclame medium. Het doel van de opslag van deze gegevens is het bijhouden van de nodige comissie-betalingen tussen de affiliate en de klant - in dit geval Joblift. Gebruikers kunnen, zoals hierboven beschreven, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een aanpassing van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent het plaatsen van cookies weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zal Belboon er ook van weerhouden om een ​​cookie te plaatsen in de browser van de gebruiker. Daarnaast kunnen cookies die Belboon al in gebruik heeft op elk moment worden verwijderd via de functies van een webbrowser of andere softwareprogramma's. Het huidige privacybeleid van Belboon is te vinden op https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/

9. RTB House

Op onze website maken we gebruik van de technieken ontwikkeld door RTB House, deze technieken werken met cookies en trackingpixels en stelt ons in staat om u relevante informatie aan te bevelen - hetzij op onze website of op een website van een derde. Deze aanbevelingen worden gemaakt op basis van uw eerder bezochte pagina's. Deze informatie wordt automatisch anoniem afgeleverd en opgeslagen door RTB House. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals browsertype / versie, uw besturingssysteem, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en het tijdstip van de serveraanvraag wordt verzonden naar een server van RTB House en daar opgeslagen . Ga voor meer informatie over het privacybeleid van RTB House naar: https://www.rtbhouse.com/privacy/. U kunt het volgen van op interesses gebaseerde aanbevelingen door RTB House op elk moment weigeren via het "Opt-out" veld binnen het privacybeleid van RTB House. Houd er rekening mee dat u de cookie afzonderlijk moet deactiveren in elk apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. In het geval dat u zich heeft afgemeld biedt RTB House u nog steeds aanbevelingen die zijn afgestemd op uw interesses, maar die zijn dan niet meer gebaseerd op uw gebruik van onze website.

10. Mcanism

Om reclame te maken voor de vacatures aangeboden op de Joblift website, huurt Joblift advertentieruimte op verschillende websites via platforms zoals Mcanism. In onze samenwerking met Mcanism hebben we een externe trackingpixel van Mcanism op de Joblift-website geïntegreerd. Dit stelt ons in staat om een overzicht te krijgen van de prestaties van de advertentiediensten van Mcanisms. U kunt hier meer lezen over het privacybeleid van Mcanism: https://mcanism.com/en/datenschutz/

11. LinkedIn Insight Tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight Conversion Tool van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, waarmee wij informatie kunnen verkrijgen over het gebruik van onze website en op uw interesses afgestemde reclame-inhoud op andere websites kunnen presenteren. In uw browser wordt een cookie met een geldigheid van 120 dagen ingesteld, waarmee LinkedIn u kan herkennen wanneer u een website bezoekt. LinkedIn gebruikt deze informatie om anonieme rapporten voor ons te maken over advertentieactiviteiten en informatie over uw interactie met onze website met ons te delen. U kunt de LinkedIn Insight Conversion Tool en de op uw interesses afgestemde advertenties deactiveren door u af te melden onder de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out Als u lid bent van LinkedIn, klikt u op "Weigeren aan LinkedIn". Andere bezoekers klikken op "Weigeren". Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

12. Criteo

De website van Joblift maakt ook gebruik van de diensten van Criteo SA. De retargeting-technologieën van Criteo kunnen onze websitebezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten advertenties weergeven op partnerwebsites, apps en e-mails. Deze gerichte productaanbevelingen die worden getoond als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites komen tot stand met behulp van een algoritme. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van de site persoonlijk te identificeren. De ingezamelde gegevens worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren. Ga voor meer informatie over het gebruiks- en privacybeleid voor dit product naar: http://www.criteo.com/privacy

13. AdSense

Google Adsense is een programma van Google waarmee Joblift vanuit het Google Netwerk van content automatische teksten, beelden, video's of interactieve media-advertenties kan aanbieden. Google gebruikt cookies om de weergave van deze advertenties op de websites van haar partners mogelijk te maken. Hieronder vallen onder anderen websites die Google-advertenties weergeven of die deelnemen aan door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een Google-partner bezoeken, kan een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. Hier vindt u meer informatie over het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect

14. reCAPTCHA

Deze pagina is beschermd door reCAPTCHA. Google's Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

15. Taboola

Taboola gebruikt cookies om te bepalen welke websites u regelmatig bezoekt en hoe u op de website van Joblift navigeert. Hiervoor worden apparaat-gerelateerde gegevens en protocolgegevens verzameld en geanonimiseerde gebruikersprofielen gegenereerd. Deze gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem en laten niet toe om conclusies te trekken over uw persoonlijke gegevens. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt en verkort doorgestuurd naar Taboola. U kunt deze vorm van tracking op ieder moment uitschakelen met de volgende link onder "User Choices": https://www.taboola.com/privacy-policy

16. Matomo

We gebruiken de open-source software Matomo om het gebruik van de website met behulp van cookies statistisch te analyseren (zie sectie 4). De informatie over website-activiteit die door de cookies wordt verzamelt, wordt op onze servers geanonimiseerd opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en het ontwerp van deze meer toe te spitsen op de behoeften van de gebruikers. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Het IP-adres van een gebruiker wordt niet geassocieerd met andere gegevens van deze gebruiker. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat verdere verbinding met deze niet mogelijk is (IP-masking). Uw bezoek aan deze website wordt momenteel opgeslagen door de Matomo webanalyse. Klik op de volgende link voor het stoppen van het opslaan van uw bezoeksgegeven (https://matomo.org/privacy/).

17. Optinmonster

De website van Joblift maakt ook gebruik van de diensten van Retyp, LLC. De retargeting-technologieën van Optinmonster kunnen onze websitebezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten advertenties weergeven op partnerwebsites, apps en e-mails. Deze gerichte productaanbevelingen die worden getoond als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites komen tot stand met behulp van een algoritme. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van de site persoonlijk te identificeren. De ingezamelde gegevens worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren. Ga voor meer informatie over het gebruiks- en privacybeleid voor dit product naar: https://optinmonster.com/privacy/

18. Usabilla

We gebruiken de feedbackdienst "Usabilla for Websites" van Usabilla B.V. (Nederland) ("Usabila") om gebruikersfeedback te verzamelen en de website te verbeteren. Als een gebruiker de feedbackknop gebruikt, wordt er een cookie op het apparaat van de gebruiker geplaatst en stelt de browser van de gebruiker een directe verbinding tot stand tussen de servers van Usabilla en het IP-adres van de gebruiker. Daarnaast wordt apparaat-specifieke informatie gedeeld. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Usabilla https://usabilla.com/privacy.

19. Spoteffects

Om de resultaten van onze TV reclame te meten gebruiken we de service Spoteffects, die wordt aangeboden door Webeffects GmbH in München. Spoteffects werkt met de software Matomo die op uw computer een cookie plaatst die het mogelijk maakt de volgende informatie te verkrijgen: • uw IP-adres • De bezochte website binnen ons aanbod • De website waarvandaan u naar onze site bent gekomen • De subpagina's die u bezoekt binnen ons aanbod • De duur van uw bezoek aan onze website • De frequentie waarmee u onze website bezoekt Uw IP-adres wordt geanonimiseerd, d.w.z. de laatste cijfers zijn onherkenbaar gemaakt. Het is dus niet mogelijk om individuele sessies van uw bezoek aan onze website achteraf aan uw computer te koppelen. We hebben met Spoteffecten een contract afgesloten ter bescherming van uw gegevens. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden en worden na 14 maanden verwijderd. Wilt u deze verzameling van gegevens voorkomen dan kan dit door uw browser zo in te stellen dat deze cookies blokkeert en door de bestaande cookies te verwijderen. Daarnaast kunt u onze website anoniem bezoeken. Een opt-out kan hier worden gevonden: trck.spoteffects.net/analytics/ Het privacybeleid van Spoteffect kunt u vinden via de volgende link: https://www.spoteffects.com/footer/impressum/#c730

20. Affilinet

Op onze startpagina maken we ook gebruik van het Duitse affiliatemarketingnetwerk Affilinet. Affilinet plaatst cookies in de browser van de betrokkene. De tracking-cookie van Affilinet slaat geen persoonlijke gegevens op, maar alleen het identificatienummer van de aangeslotene, dat wil zeggen de partner die de potentiële klant bemiddelt, evenals het rangnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemedium worden opgeslagen. Het doel van deze gegevensopslag is de verwerking van commissiebetalingen tussen een handelaar en een partner, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk Affilinet. Gebruikers kunnen het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een aanpassing van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent het plaatsen van cookies weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zal Affilinet er ook van weerhouden om een ​​cookie te plaatsen in de browser van de gebruiker. Daarnaast kunnen cookies die Affilinet al in gebruik heeft op elk moment worden verwijderd via de functies van een webbrowser of andere softwareprogramma's. Het huidige privacybeleid van Affilinet is te vinden op https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy.

21.Ad2Games

Om reclame te maken voor de vacatures aangeboden op de Joblift-website huurt Joblift advertentieruimte op verschillende websites via platforms zoals Ad2Games. In onze samenwerking met Ad2Games hebben we een externe trackingpixel van Ad2Games op de Joblift-website geïntegreerd. Dit stelt ons in staat om een overzicht te krijgen van de prestaties van de advertentieservices van Ad2Games. U kunt meer informatie vinden over de gegevensbescherming door Ad2Games op http://www.ad2games.com/privacy-policy/ U kunt zich wilt afmelden voor deze tracking door op de volgende link te klikken en de instructies te volgen: http://ib.adnxs.com/optout

22.Twiago

De aanbieder van Twiago is twiago GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Keulen, Duitsland. Twiago maakt gebruik van technologie die het invoegen van reclamemateriaal voor de gebruiker controleert en optimaliseert. Er wordt een cookie opgeslagen op de computer van de gebruiker om de conversies op te slaan. Alle gegevens worden anoniem verzameld, zodat persoonlijke identificatie is uitgesloten. Uit de verzamelde gegevens kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot individuele personen. Het behoud van de cookie duurt 30 dagen. Link privacybeleid: http://www.twiago.com/datenschutz/ Link naar de opt-out optie: http://control.twiago.com/privacy.php

23.Global Wide Media

Globalwide Media maakt gebruik van cookies om acties van gebruikers die we naar de Joblift-sites hebben geleid bij te houden. We gebruiken drie soorten cookies: de eerste is een aanbiedingscookie - dit is een aanbieding-specifieke cookie. Het leeft zolang als de klik-levensduur van het aanbod en omvat het transactionid en IP-adres van de gebruiker voor het bijhouden van conversions. De tweede is een hash-cookie - Dit is een hash van de apparaat/verbindingsinformatie van de gebruiker. Deze hash wordt gebruikt voor offer-targeting. De derde is de aanbieding ID - Deze cookie slaat de offerid op van alle aanbiedingen die de gebruiker heeft geconverteerd op ons netwerk.

Meer informatie over het privacybeleid vindt u hier: https://globalwidemedia.com/legal/privacy-policy/ U kunt deze pagina bezoeken voor een opt-out: https://globalwidemedia.com/legal/opt-out/

6. Social Media Plug-ins

Op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG integreren wij op onze website social plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram, met als doel de bekendheid van onze producten te vergroten. Het onderliggende commerciële doel wordt beschouwd als een legitiem belang in lijn met de geest van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de door plug-ins verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG wordt gewaarborgd door de respectieve aanbieders. Om bezoekers van onze website zo goed mogelijke te beschermen integreren wij deze plug-ins door middel van de zogenaamde twee-klik-methode.

1. Facebook

Onze website maakt gebruik van social media plug-ins van Facebook om haar gebruik te personaliseren met behulp van de" LIKE "of" SHARE " knop, welke een aanbod van Facebook is. Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Doormiddel van deze plug-ins wordt Facebook meegedeeld dat uw browser verbinding heeft gemaakt met de specifieke pagina van onze website, zelfs als u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bent ingelogd bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks verbinden met uw Facebook-account. Als u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "SHARE" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepost en weergegeven aan uw Facebook vrienden. Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en het vormen van op maat gemaakte Facebook-pagina's. Voor dit doel gebruikt Facebook gebruikers-, interesse- en relatieprofielen om bijvoorbeeld reclame te tonen of met betrekking tot uw gebruik van onze website, andere Facebook-gebruikers te informeren over uw gebruik van onze website en het verstrekken van deze gegevens aan andere Facebook-gerelateerde diensten. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens verbind met uw Facebook-account, moet u eerst uitloggen bij uw Facebook account voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

2. Twitter

Op onze website zijn de plugins voor het berichtennetwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. De Twitter plugins (tweet knop) herkent u aan de Twitter logo op onze pagina's. Informatie over tweet-knoppen vindt u hier (https://about.twitter.com/resources/buttons). Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter server. Twitter wordt daarmee meegedeeld dat u onze site heeft bezocht vanaf uw IP-adres. Als u op de "tweet" knop van Twitter klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Twitter, kunt u de inhoud van onze pagina's linken met uw Twitter profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en de verwerking daarvan door Twitter. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's aan uw Twitter account koppelt moet u eerst uitloggen voordat u een van onze pagina's bezoekt. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter (https://twitter.com/privacy).

3. Instagram

Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram")). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie wordt Instagram meegedeeld dat uw browser verbinding heeft gemaakt met de specifieke pagina van onze website, zelfs als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins werkt, door bijvoorbeeld op de "Instagram"-knop te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepost en daar getoond aan uw contacten. Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks op uw Instagram-account plaatst, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u onze website bezoekt. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

7. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht: • In overeenstemming met artikel 15 AVG, om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u informatie verlangen aangaande uw persoonsgegevens over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrek, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, het recht ons te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van uw persoonsgegevens als deze niet bij ons werden verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de redenen, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene; • In overeenstemming met artikel 16 AVG van ons onverwijld rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u ook het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken; • In overeenstemming met artikel 17 AVG om van ons de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, behalve wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons is verleend, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; • In overeenstemming met artikel 18 AVG van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, of de verwerking onrechtmatig is maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, of als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u heeft deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; • In overeenstemming met artikel 20 AVG om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; • In overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG uw aan ons verleende toestemming ten allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van de verleende toestemming niet voortzetten; • In overeenstemming met artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor;

8. Recht op bezwaar

Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, voor zover daar redenen voor zijn voortvloeiend uit uw specifieke situatie of uw bezwaar tegen advertenties via e-mail. In het laatste geval wordt uw recht op bezwaar door ons uitgevoerd zonder de noodzaak uw situatie te specificeren. Als u uw recht op intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@joblift.com.

9. Gegevensbescherming

Bij bezoek aan de website gebruiken wij de meest gangbare SSL-methode (Secure Socket Layer), gecombineerd met het hoogste versleutelniveau dat door uw browser wordt ondersteund, in meeste gevallen een 256-bit-versleuteling. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we 128-bits v3-technologie. Als een pagina van onze website versleutelt met uw browser communiceert ziet u een sleutel-symbool of een gesloten slot-symbool in de onderste of bovenste statusbar van uw browser. We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

10. Updates en wijzigingen in de verklaring van gegevensbescherming

Deze verklaring van gegevensbescherming is momenteel geldig en heeft de status van augustus 2020. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en meegaande aanbiedingen, of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële eisen, kan het nodig zijn om deze verklaring te wijzigen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in hun huidige vorm beschikbaar op de URL https://joblift.nl/Algemene-voorwaarden (privacyinformatie op https://joblift.nl/Privacybeleid). Oude versies worden niet opgeslagen.