Joblift onderzoekt partijstandpunten over vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie

Berlijn, 14 februari 2017 – Aanzienlijke beloningsverschillen, een zeer laag percentage vrouwen op topposities en een hoog percentage vrouwen in deeltijdposities zorgen voor grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met de verkiezingen in aantocht rijst de vraag wat politieke partijen van plan zijn om de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Metabanenzoekmachine Joblift onderzocht wat de verkiezingsprogramma’s van de tien grootste partijen over dit onderwerp zeggen.

Kraam- en ouderschapsverlof: VVD, SGP en PVV zwijgen over ruimere verlofregeling

De geboorte van een kind gaat door de grote verschillen in verlof vaak ten koste van de vrouwelijke carrièreperspectieven. GroenLinks doet het meest ambitieuze voorstel hier verandering in te brengen door het kraamverlof voor vaders van twee dagen naar vier weken te verhogen en twee maanden betaald ouderschapsverlof bovenop de bestaande regeling te geven. De Partij voor de Dieren (PvdD) en de PvdA zijn voor drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders; iets wat D66 ook voorstelt tegen 70 procent van het loon. Minder ambitieus zijn het CDA (drie maanden extra ouderschapsverlof onder beide ouders te verdelen) en de Christen Unie (tien dagen ouderschapsverlof in plaats van de huidige twee). De SP blijft vaag door te stellen het vaderschapsverlof te willen verlengen in overleg met de sociale partners.

Kinderopvang: linkse partijen voor gratis kinderopvang

Goede en betaalbare kinderopvang zorgt er vanzelfsprekend voor dat vrouwen de mogelijkheid krijgen meer te gaan werken. De PvdD en GroenLinks willen kinderopvang gratis beschikbaar stellen. Het CDA en de SP willen kinderen recht geven op een aantal dagdelen voorschool of kinderopvang. De VVD en D66 stellen een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor. De ChristenUnie wil daarentegen een beperking van de kinderopvangtoeslag tot het eerste kind. De SGP wil dat kinderopvangtoeslag beperkt wordt tot situaties van overmacht of sociale noodzaak. Ondersteuning voor tweeverdieners willen ze daarmee uitsluiten.

Beloningsverschil: PvdA voor wettelijk vastleggen van gelijk loon voor gelijk werk

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is een andere belangrijke factor die ervoor kan zorgen dat vrouwen sneller van een carrière afzien. Slechts vier partijen spreken zich uit voor gelijk loon voor gelijk werk. D66 en Partij voor de Dieren vinden dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk een gelijk loon moeten krijgen, maar laten in het duister hoe ze dit willen bereiken. Alleen GroenLinks en de PvdA zijn hier duidelijk over: deze partijen willen het principe van gelijk loon voor gelijk werk respectievelijk via een nieuw sociaal akkoord en door wettelijke vastlegging afdwingen.

Vrouwen op topposities: gelijk aantal voor- en tegenstanders van quotum

Bovenstaande factoren zorgen er mede voor dat het percentage vrouwen op maatschappelijke topposities nog altijd erg laag is. Hoe staan partijen tegenover het forceren van een hoger percentage middels positieve discriminatie? De VVD is de enige partij die zich in haar verkiezingsprogramma duidelijk tegen een wettelijk verplicht quotum uitspreekt. Anders zien dit GroenLinks en de PvdA, die quota van respectievelijk 33 en 30 procent voor zowel de private als publieke sector nastreven. D66 streeft ernaar in 2021 30 procent van de belangrijke maatschappelijke posities met vrouwen te vullen. Ook is D66, samen met de SP, voor verplichte verantwoording over het diversiteitsbeleid van overheidsorganisaties. De PvdD is niet geheel duidelijk door slechts te stellen dat de overheid ervoor moet zorgen dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling van de samenleving is. De meest uitgesproken en concrete partijstandpunten voor het verbeteren van de vrouwelijke positie op de arbeidsmarkt heeft GroenLinks. Ook de PvdA, D66, SP en de PvdD spreken zich duidelijk uit voor een verbetering, maar doen dit gematigder, minder concreet of niet op alle hierboven besproken onderwerpen. Voor de overige partijen heeft dit thema duidelijk minder prioriteit.

Verkiezingsbeloftes

Over Joblift

Joblift is een metazoekmachine met meer dan 1.000.000 banen afkomstig van meer dan 100 partner job boards. Door middel van een geavanceerde technologie en een gebruiksvriendelijk design zorgt Joblift ervoor dat een baan zoeken niet eerder zo gemakkelijk was. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Lukas Erlebach en Malte Widenka en is momenteel gevestigd op twee locaties in Hamburg en Berlijn. Het team van Joblift bestaat uit circa 30 medewerkers.

Pressekontakt

Edgar Fluijt
VP Marketing
E-Mail: press@joblift.com
Tel.: +49 40 87407947