Joblift onderzoekt de invloed van digitalisering op HR- en recruiter-vacatures

Berlijn, 19 Oktober 2017 – Kunstmatige intelligentie en steeds slimmere algoritmes lijken voor grote veranderingen binnen de recruitment en HR-wereld te gaan zorgen. Worden recruiters en HR-specialisten daadwerkelijk vervangen door robots? Hoewel dit scenario duidelijk toekomstmuziek is, en het zo’n vaart wellicht niet zal lopen, zocht Metabanenzoekmachine Joblift uit in hoeverre dit digitaliseringsproces ook de afgelopen jaren al van invloed was op de HR-branche. Neemt de vraag naar HR-personeel af? Worden er door werkgevers andere competenties gevraagd? Uit de resultaten blijkt dat er het afgelopen jaar in Nederland maar liefst 34 procent meer vacatures voor HR-medewerkers en recruiters uit werden geschreven dan het jaar daarvoor. Ook is er in de uitgeschreven vacatures weinig vraag naar kennis van vernieuwende recruitment- of HR-tools.

Vacatureaanbod stijgt met 34 procent ten opzichte van vorig jaar

In de afgelopen twaalf maanden werden er door Nederlandse bedrijven 12.358 vacatures voor recruiters en HR-personeel uitgeschreven. Dit is een stijging van 34 procent ten opzichte van de 9.242 vacatures in het jaar daarvoor. Ter vergelijking: op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt werden het afgelopen jaar 26 procent meer vacatures uitgeschreven dan in het jaar daarvoor. De aantrekkende arbeidsmarkt, en de daaruit voortkomende strijd om goed personeel, had dus meer invloed op de vraag naar HR-personeel dan de digitalisering van de branche.

Sociale vaardigheden winnen het vooralsnog duidelijk van technische vaardigheden

In de vacatures die werden uitgeschreven is weinig te merken van het digitaliseringsproces binnen de sector. Van een lijst met dertig vernieuwende HR- en recruitmenttools die gebruik maken van kunstmatige intelligentie, was kennis van een of meerdere van deze programma’s in geen enkele vacature een vereiste. Ook uit een algemenere zoekopdracht naar geavanceerde HR- en recruitmenttools blijkt dat slechts 7 procent van de vacatures vraagt naar kennis op dit gebied. Daarentegen lijkt de omgang met mensen nog steeds bovengemiddeld belangrijk: in 47 procent van de HR-vacatures werden van sollicitanten sterke sociale en communicatieve vaardigheden verlangd, tegen 31 procent in alle vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt. Opvallend is ook dat het aantal vacatures voor HR-consultants die het digitaliseringsproces kunnen begeleiden, dit jaar gedaald is ten opzichte van het jaar daarvoor: van 35 vacatures naar 30 vacatures.

Vacatures recruiters staan gemiddeld meer dan een week langer open

Van de 12.358 vacatures werd 28 procent specifiek uitgeschreven voor recruiters, de rest was voor banen met een breder HR-profiel. Opvallend is dat vacatures met een breder HR-takenpakket een stuk makkelijker gevuld worden dan die voor recruiters: waar de eerste categorie gemiddeld 18 dagen openstond, daar duurde het voor recruiter-vacatures gemiddeld 26 dagen voordat ze gevuld werden. Aan het opleidingsniveau ligt dit grote verschil waarschijnlijk niet, want voor beide type functies werden hetzelfde soort opleidingsniveaus gevraagd: voor een kwart van de vacatures volstond een mbo-diploma, voor 60 procent was een hbo-diploma een vereiste en 15 procent kon alleen gevuld worden door kandidaten met een universitaire graad.

Over Joblift

Joblift is een metazoekmachine met meer dan 1.000.000 banen afkomstig van meer dan 100 partner job boards. Door middel van een geavanceerde technologie en een gebruiksvriendelijk design zorgt Joblift ervoor dat een baan zoeken niet eerder zo gemakkelijk was. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Lukas Erlebach en Malte Widenka en is momenteel gevestigd op twee locaties in Hamburg en Berlijn. Het team van Joblift bestaat uit circa 50 medewerkers.

Pressekontakt

Edgar Fluijt
VP Marketing
E-Mail: press@joblift.com
Tel.: +49 40 87407947
By continuing to browse this site you permit Joblift and its partners to place identification cookies on your browser and identify you for marketing.Opt-Out & Privacy Policy